Equip directiu

EQUIP DIRECTIU FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ

Direcció General                                                OLGA SERRA FERRER

Direcció Financera i Econòmica                       JULI MAURI PONT

Direcció de Persones                                         LAIA SOLER CONANGLA

Direcció de Comunicació                                   ELISENDA SERRA MASIP

Direcció d'Innovació                                           ANTONI SANTISTEBAN HERNÀNDEZ

Direcció Escola Garbí Pere Vergés-Esplugues  JORDI CARMONA ESPINOSA

Direcció Escola Garbí Pere Vergés-Badalona    JORDI COLLADO LLOMBART