Equip directiu

EQUIP DIRECTIU FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ

Direcció General                                                OLGA SERRA FERRER

Direcció Financera i Econòmica                     JULI MAURI PONT

Direcció de Persones                                         LAIA SOLER CONANGLA

Direcció de Comunicació                                  ELISENDA SERRA MASIP

Direcció d'Innovació                                          ANTONI SANTISTEBAN HERNÀNDEZ

Direcció Escola Garbí Pere Vergés-Esplugues  ANTONI SANTISTEBAN HERNÀNDEZ

Direcció Escola Garbí Pere Vergés-Badalona    JORDI COLLADO LLOMBART