“Una ciutat ideal”

image_print

Una educació per a una ciutadania: Pere Vergés, més vigent que mai

“Hauríem de fer per manera de crear dins l’escola els fonaments d’una ciutat ideal, on cada persona esdevingués un ciutadà, amb l’exercici d’uns drets i uns deures en relació a la col·lectivitat. Així l’individu passa harmònicament del grup familiar a la classe, d’aquesta a l’escola, i de l’escola a la ciutat.” (Pere Vergés)

A la Fundació Escoles Garbí formem els homes del demà com a ciutadans proactius, capa.os de transformar la societat en qué vivim, en un entorn just, solidari i sostenible.

Els nostres alumnes, acompanyats per uns educadors, que s.n referents en tot moment i, en un entorn d’atenci. personalitzada, aprenen a pensar, sentir i estimar, amb una metodologia vivencial d’aprenentatges i valors, la qual cosa els permet liderar i desenvolupar el seu projecte vital, des dels 3 als 18 anys.

L’escola Garb. Pere Verg.s s’estructura com una ciutat ideal on tothom tè els seus drets i deures a acomplir. La ciutat actua com a motor i generador d’una convivència basada en el respecte, la llibertat i la responsabilitat.

  • Formació integral i per a la vida amb un enfocament competencial i l’avenç cap una educació el mès personalitzada possible.
  • Educació en la llibertat i responsabilitat, formant ciutadans conscients de la importància de l’individu dins de la societat.
  • Formació cultural, educant la sensibilitat a l’hora d’interpretar l’entorn.

UN PROJECTE, DUES ESCOLES

Les dues escoles desenvolupen un Projecte Pedagógic comú, que s’adapta a les característiques de cada centre i el seu entorn natural i social. Esplugues i Badalona apliquen els mateixos principis formatius, basats fidelment en l’ideari de Pere Vergés.