Una metodologia pròpia

La metodologia de les Escoles Garbí Pere Vergés no pot ser altra que la de l’actualització dels seus trets metodològics a partir de les necessitats actuals de la societat i del coneixement científic sobre els processos d’aprenentatge i ensenyament. De forma esquemàtica dos són els eixos permanents en la metodologia Pere Vergés, la formació integral i per a la vida que en la seva definició actual es correspon a un enfocament competencial, i l’avenç cap una educació el més personalitzada possible.

El treball per projectes: de la matèria a l'àmbit

Per a adquirir una comprensió més global i profunda de la realitat i amb l’objectiu que els alumnes siguin competents en una societat diversa i canviant, a l’escola treballem per projectes, una metodologia que ens permet apropar la societat al nostre entorn més proper i evitar l’aprenentatge de continguts de forma aïllada.
Fomentem així els valors del treball en equip, l’autonomia, les habilitats socials, la motivació, la confiança i l’autoestima.