Horari lectiu

image_print

L’horari de permanència a la nostra Escola és més ampli que el legislat. Aquestes hores amplien el temps dedicat a les matèries que integren l’ensenyament reglat obligatori a les diferents seccions, o bé es dediquen a d’altres aspectes que l’Escola considera imprescindibles per al desenvolupament del Projecte Pedagògic.

Horari lectiu d’ESO4

Dilluns, dimarts i  dijous de 8:30h a 16:30h
Dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h

Horari lectiu de Batxillerat

De dilluns a dijous de 8h a 15h
Divendres de 8h a 14:30h

Entrada a l’escola

La porta d’entrada de Secundària i Batxillerat s’obrirà a les 7:45h. A partir d’aquesta hora els alumnes d’aquesta etapa, podran accedir a les seves aules i preparar-se fins que comencin les classes. Les normes de funcionament i convivència s’explicaran als nois i noies en l’hora de tutoria.

Obertura i tancament dels accessos a l’Escola

La porta d’entrada a l’Escola per la plaça d’Enric Parellada (Secundària) i la porta d’entrada als camps esportius de l’antic Hort de l’Escola, només s’obrirà a les hores d’entrada i sortida dels alumnes, és a dir, de 7:45h a 8:35h i de 16:20h a 17h. Fora d’aquests horaris, aquests accessos quedaran només per a ús de proveïdors i serveis; els alumnes, famílies i professors hauran d’accedir per la porta principal.