Etapa 1 EI3-EP3

image_print

Desenvolupament del pensament concret 

En aquesta etapa l’infant es troba en el primer estadi evolutiu, té una gran plasticitat i les vivències i els estímuls que rebi influenciaran en la formació del seu caràcter i la seva personalitat. L’Escola hi juga un paper clau com a  enllaç entre l’ambient familiar i la societat. És essencial crear un clima afectiu i emocional que promogui la confiança i l’autoconcepte tot afavorint el pas de l’egocentrisme cap al pensament en comunitat.

Els objectius del Projecte pedagògic en aquesta etapa són: