image_print
ApuntsGeneral

Vivim en un món on els canvis se succeeixen acceleradament i la tecnologia evoluciona de forma constant amb nous programaris, eines que ens ajuden i fins i tot substitueixen la feina que fèiem manualment fins ara, aplicacions mòbils, actualitzacions… i cada cop rebem més informació. Segons l’informe Data never sleeps elaborat pel sistema operatiu Domo, cada dia es creen més de 2,5 bilions de bytes de dades, una xifra que no para de créixer. Davant d’aquest context, hem de tenir clar que tots ens passarem la resta de la nostra vida buscant informació i aprenent, de manera guiada o de manera autònoma. Per això, és indispensable ser conscients del que sabem, del que necessitem aprendre, de com ho podem fer i de quines eines disposem per aconseguir-ho.

Les nostres escoles, conscients d’aquest nou paradigma, ja fa anys que treballen perquè l’alumnat adquireixi les competències necessàries per seguir aprenent al llarg de tota la vida i per poder créixer, viure i desenvolupar-se amb total seguretat en aquest món, on els canvis socials, científics, tecnològics, culturals i econòmics se succeeixen cada cop més ràpid. Entre aquestes competències hi ha la d’aprendre a aprendre, “que implica disposar d’habilitats per conduir el propi aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. És la competència metodològica que, d’alguna manera, guia les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques”, segons el currículum de secundària de la Generalitat de Catalunya, i així queda recollida a la finalitat educativa número 7 del nostre projecte: “Optimitzar l’ús dels diferents recursos per informar-se, aprendre, comunicar-se i resoldre situacions reals de manera eficient”

Entre les habilitats incloses en aquesta competència hi ha les informacionals, que ens permeten reconèixer quan necessitem informació, com i on la podem trobar, com avaluar-la i, finalment, com transformar-la en coneixement propi.

Fig. 1 Inforgrafia de l’informe de DOMO que visualitza el volum de dades que es generen cada minut a Internet

Tenint en compte que l’escola basa la seva metodologia d’ensenyament-aprenentatge en el mètode científic i en els principis psicopedagògics de l’aprenentatge actuals, on l’alumne parteix dels coneixements previs per arribar al contingut nou a partir d’un repte cognitiu, la recerca d’informació esdevé un procés imprescindible per poder dur a terme qualsevol projecte. A les escoles treballem el procés de cerca, gestió i avaluació de la informació des de l’etapa infantil. L’equip docent i la bibliotecària col·laboren per aconseguir que els alumnes puguin trobar, gestionar, avaluar i comunicar la informació utilitzant tots els mitjans que tenen al seu abast, amb curiositat, interès i esperit crític. Al final de l’etapa escolar, amb el Treball de recerca-TR que duen a terme els estudiants de Batxillerat, es culmina aquest aprenentatge i es posen en pràctica gran part de les habilitats que s’inclouen dins la competència d’aprendre a aprendre.

El TR es comença a treballar a l’inici de curs de 1r de batxillerat i acaba amb la presentació del treball davant d’un tribunal a l’octubre de l’any següent, quan els alumnes ja fan segon de batxillerat, el seu darrer curs a l’escola.

Per poder dur a terme el seu procés de recerca utilitzen totes les habilitats informacionals treballades durant l’etapa escolar i, amb l’assessorament dels seus professors, identifiquen les necessitats  d’informació per començar a introduir-se en la temàtica del seu treball de recerca. Al mateix temps busquen, identifiquen i avaluen totes les fonts consultades per extreure’n aquella informació imprescindible i transforma-la en coneixement, i continuar així el seu procés de recerca. Un cop enllestit el seu treball, hauran de posar en pràctica les seves habilitats comunicatives per presentar el seu TR davant d’un tribunal.

Al final d’aquest procés els alumes hauran assolit la competències bàsica d’aprendre a aprendre i hauran après que la capacitat d’autoaprenentatge és una habilitat que els servirà al llarg de tota la seva vida i que està sempre vinculada a les habilitats informacionals.

Ja ho deia el mestre Pere Vergés a la primera meitat del segle XX, quan destacava la importància de saber buscar informació al  Libro de Evocaciones:

“L’home té una intel·ligència i no és més intel·ligent qui té major nombre de coneixements a manera d’inventari, sinó aquell que sap buscar, trobar, relacionar, associar; que davant del previst i de l’imprevist, dona amb la reacció adequada; no és el que sap, sinó el que pensa; no l’home intruït, sinó l’home culte, la densitat del qual va creixent fins a omplir tot el seu interior. I aquest nucli interior, més o menys dens, és el que constitueix l’esperit que dona a l’ ésser aquella peculiaritat pròpia”

 

 

[1] Escola del mar. Libro de las Evocaciones, 1947

General

Dimecres dia 7 de febrer vam celebrar el IV Congrés de Treball de Recerca de la Fundació Escoles Garbí, . el que  els alumnes de primer de batxillerat de les dues escoles van poder gaudir de diverses activitats relacionades amb la recerca i el seu procés.

L’objectiu principal d’aquesta jornada era oferir-los eines i recursos variats per tal que puguin complir els seus objectius i presentar el seu Treball de recerca (TR) al primer trimestre de segon de batxillerat.

Per tal d’adaptar les activitats a les necessitats dels nois i noies, es van programar dues xerrades simultàniament: El mosaic del meu barri. Conservació del patrimoni musivari de la ciutat”, a càrrec de la Sra. Montserrat Pugès i Dorca, Responsable d’intervencions en el patrimoni de l’ Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona; i  “Genètica i biotecnologia: fent màgia al laboratori?”, càrrec de la Sra. Gemma Marfany, professora titular de Genètica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Després de cada xerrada, els alumnes de segon de batxillerat que van quedar finalistes per haver fet els millors Treballs de Recerca, van presentar-los davant els seus companys. D’aquesta manera els alumnes de primer van poder veure com es fa un treball d’aquest tipus i com es presenta.

A mig matí, i aprofitant l’esplèndid dia que feia, vam fer un descans per esmorzar i agafar energia, per continuar amb els diversos Tallers que es van programar. Els alumnes van poder fer-ne un sobre el tema que van voler: eines de word, excel, recerca i xarxes socials, drets d’autor i plagi, com superar la por escènica, disseny de pàgines web, programació, fonts primàries, com utilitzar el portfoli Mahara, com fer infografies, com fer presentacions atractives i recursos audiovisuals.

Va ser un dia intens que va acabar amb l’acte de presentació dels guanyadors del XII Premi Fundació Escoles Garbí de Treball de Recerca de la Promoció de batxillerat 2016-2018. Després d’una deliberació intensa degut a l’alt nivell dels TR finalistes, el jurat va decidir que les guanyadores serien:

A Esplugues Paula Carbó amb el treball: La base genètica del Síndrome del QT llarg de Paula Carbó. 

A Badalona Anna Teixidó, amb L’estudi comparatiu de la percepció de la felicitat fet sobre dues mostres significatives de nens d’entre 8-10 anys de Laia Foundation (Vedanthangal) i Pere Vergés (Badalona).

Aquest congrés és una de les activitats de la nostra fundació on les noies i els nois de les dues escoles poden coincidir, conèixer-se i intercanviar opinions. Va ser un gran dia on tothom, mestres i alumnes van participar activament i amb molta i il·lusió per tal que el congrés fos un èxit. A tots ells, felicitats i moltes gràcies.