La ciutat-escola

image_print

Pere Vergés, més vigent que mai

“Hauríem de fer per manera de crear dins l’escola els fonaments d’una ciutat ideal, on cada persona esdevingués un ciutadà, amb l’exercici d’uns drets i uns deures en relació a la col·lectivitat. Així l’individu passa harmònicament del grup familiar a la classe, d’aquesta a l’escola, i de l’escola a la ciutat.” (Pere Vergés)

L’escola Garbí Pere Vergés és la continuadora del projecte pedagògic que va fundar el mestre i pedagog Pere Vergés. Imparteix una pedagogia viva que forma persones reflexives amb valors i criteri. No en va és una Escola reconeguda per la qualitat del seu ensenyament.

L’educació de l’alumne com a individu i com a membre d’una comunitat activa és el nostre objectiu. Seguim els principis educacionals, científics, culturals i cívics de Pere Vergés, els quals tracten de reproduir l’organització d’una ciutat ideal tot utilitzant les relacions socials com un exemple de convivència per a tota la comunitat educativa. Aquesta formació ha de ser la més completa possible i es prioritza una bona organització mental: no caps plens, sinó ben estructurats. Es potencia i valora les habilitats de cadascú  sempre buscant la superació en les seves limitacions. Citant paraules de Pere Vergés: “No és més culte qui sap més. No es tracta del nombre de coneixements adquirits, com si fos un inventari, sinó de la densitat interior, de la reacció davant dels fets i dels interrogants. Del pensar, al saber pensar” 

Els mestres i professors de les nostres escoles treballen activament per assolir l’objectiu de formar persones preparades per a ser agents actius de la societat,  compromeses en la seva comunitat, inquietes i obertes, amb uns valors humans sòlids i una bona capacitat d’observació i reflexió. Els pilars en què s’apuntala el nostre projecte educatiu són: Ciència, Ètica, Estètica i Vida Social.