Esports

image_print

esports

A partir de la psicomotricitat es treballa el desenvolupament del cos dels alumnes, es potencien les capacitats i destreses corporals tot fent-los  agafar consciència dels seus propis límits. Se’ls estimulen uns bons hàbits.

A partir de l’atletisme i la natació es pretén, a més d’educar-los en la salut, fomentar-los l’esperit de superació.

A través dels esports en equip es treballa sobretot la competició en grup, el respecte per les normes de convivència i les regles del joc.

Els escacs estan presents en el nostre Projecte Educatiu com a exemple de joc intel·lectual. El mestre Pere Vergés sempre deia “no vull caps plens, sinó ben estructurats“.

El joc dels escacs és una bona eina per aconseguir treballar el raonament abstracte dels alumnes.

El fet d’haver de pensar en estratègies de joc, preveure diferents moviments amb molta antelació, fomentar la paciència i la decisió, jugar a escacs esdevé el millor exercici mental per poder afrontar i tenir recursos davant de problemàtiques distintes que ens planteja la vida. La Fundació organitza igualment activitats extraescolars i d’estiu relacionades amb el món dels esports.