El centaure mecànic

El centaure mecànic és el nou projecte desenvolpat pel Batxillerat Artístic

image_print

SESSIÓ D’INICI DEL PROJECTE ARTÍSTIC DEL BATXILLERAT ARTÍSTIC 2018-19: EL CENTAURE MECÀNIC O L’HOME-MÀQUINA

Aquest dimecres 26 de setembre els alumnes i professors del Batxillerat artístic hem fet la primera trobada corresponent al Projecte artístic que volem desenvolupar durant aquest curs. El tema triat és el del Centaure mecànic o L’home-màquina. Ens interessa reflexionar sobre la diversitat d’impactes emocionals que els entorns i elements artificials creen a la nostra vida quotidiana. Les ciutats, els entorns virtuals i les màquines són creacions humanes que han alterat el vell binomi home-natura que, simbòlicament, la cultura occidental ha resumit en la figura del centaure. A la dicotomia essencial de la naturalesa humana entre els impulsos-emocions i la racionalitat-vida en societat, que tants conflictes emocionals i psicològics ens genera cada dia, la industrialització iniciada al segle XIX va sumar un tercer factor: la màquina (tecnologia). Les seves implicacions són ja enormes a les nostres vides i al nostre món (la nostra experiència del món) i sospitem que encara ho seran més.

D’aquí sorgeix la imatge simbòlica que proposem, el centaure mecànic o l’home màquina, com a síntesi dels tres elements: home-natura-artificialitat. Només és un referent icònic que ens servirà de punt de partida per a ajudar-nos a descobrir quines preguntes ens volem formular veritablement.

Hem convidat al conjunt de professors i d’alumnes de l’escola a participar amb nosaltres en el procés inicial de reflexió aportant les seves pròpies preguntes i suggerències. Amb tot aquest treball d’investigació volem donar forma a una proposta visual que mostrarem a diversos espais del centre en una Exposició a la primavera.

Per què crear propostes visuals si ja hem formulat les nostres preguntes i reflexions? Què més poden aportar respecte a una argumentació rigorosa? Senzillament volem reflexionar des de l’estètica, des de la creació visual. Les imatges són vivències tant durant la seva creació com durant la seva lectura o contemplació i impliquen la totalitat de cadascun de nosaltres. Si parem atenció, ens ajudaran a ser conscients d’emocions i sentiments que no esperàvem sentir. I potser això ens animarà a esbrinar què els provoca en nosaltres. Amb sort, ens podrem entendre una mica millor dins d’aquest món tan complex que ens estem fabricant.

Finalment, un projecte artístic d’aquesta entitat és una oportunitat fantàstica per a experimentar la totalitat d’un procés creatiu, a la manera en què es desenvolupen en entorns universtaris i professionals. Trascendeix l’estructura d’aprenentatges de les matèries per a donar un sentit significatiu al conjunt de tècniques i conceptes apresos en aquestes. Com va dir el pintor Antoni Tàpies, primer cal fer-se home; la tècnica l’acabem trobant quan sabem què volem dir. La investigació, la reflexió, la ideació, la formulació de propostes, la concreció de les mateixes, la seva execució material, la seva exhibició i finalment la seva argumentació i difusió són les diverses fases d’aquest complex procés. Viure’l és la millor manera per a descobrir les infinites possibilitats de la creativitat.

 

Mètopa del Fris sud del Partenó
Centauromàquia
Fídies
437 aC

Francis Picabia al seu cotxe
Fotografia
1921