Horari lectiu

L’horari de permanència a les nostres Escoles és més ampli que el legislat. Aquestes hores o bé amplien el temps dedicat a les matèries que integren l’ensenyament reglat obligatori a les diferents seccions o bé es dediquen a d’altres aspectes que l’Escola considera imprescindibles per al desenvolupament del Projecte Pedagògic.

Horari :

4 ESO

Dilluns, dimarts i  dijous de 8:30h a 16:30h
Dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h

Batxillerat

De dilluns a dijous de 8h a 15h

Divendres de 8h a 14:30h