Beques i ajuts

image_print

Beques i ajuts

1. BEQUES A L’ESTUDI PER A ALUMNES AMB MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC A L’ESO

La Fundació Escoles Garbí ofereix anualment als seus alumnes les Beques a l’Estudi destinades a l’alumnat que ha finalitzat l’ESO i que ha de cursar ensenyaments post obligatoris de Batxillerat a les Escoles Garbí Pere Vergés.

Bases de la convocatòria

Formulari sol·licitud

 


2. PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

El Departament d’Ensenyament concedeix anualment els Premis Extraordinaris de Batxillerat als alumnes que compleixen les següents condicions:

  • hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat
  • hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya, i
  • hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Més informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/premis-extra-btx/

 


3. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts:

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Dirigit a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE


4. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

Aprovades les BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER AL CURS 2020-2021 DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT.

 

Les mesures de confinament i les mesures sanitàries deriven en que la tramitació dels ajuts per proper curs serà principalment telemàtica, i les famílies des d’un mòbil, ordinador, o tauleta podran accedir a la web del Consell Comarcal www.elbaixllobregat.cat i realitzar el tràmit. El termini per a la presentació de sol·licituds és del 4 al 17 de juny de 2020.

Bases beques menjador

Més informació.

 

 

5. CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

Informació i tràmit:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris