Finalitats educatives

image_print

L’atenció individualitzada i la formació per a la vida són els dos aspectes fonamentals que contempla el Projecte Pedagògic. Es concreten en 10 finalitats educatives, ordenades segons els nostres valors: Pensar, Sentir i Estimar. En finalitzar l’etapa escolar, els nostres alumnes han d’actuar com ciutadans competents, conscients del medi que els envolta, i han de saber  valorar la bellesa i interactuar amb respecte amb la societat i l’entorn.