Transparència

Governança

. Patronat de la Fundació
. Organigrama de la Fundació Escoles Garbí

Informació econòmica

. Estats financers
.
 Memòria
. Informe Auditoria