“Una ciutat ideal”

image_print

Clica per veure el desplegable.

Pere Vergés, més vigent que mai:

 

“Hauríem de fer per manera de crear dins l’escola els fonaments d’una ciutat ideal, on cada persona esdevingués un ciutadà, amb l’exercici d’uns drets i uns deures en relació a la col·lectivitat. Així l’individu passa harmònicament del grup familiar a la classe, d’aquesta a l’escola, i de l’escola a la ciutat.” 

A la Fundació Escoles Garbí formem els homes i les dones del demà com a ciutadans proactius, capaços de transformar la societat en què vivim, en un entorn just, solidari i sostenible.

Els nostres alumnes, acompanyats per uns educadors que els són referents en tot moment i, en un entorn d’atenció personalitzada, aprenen a pensar, sentir i estimar, amb una metodologia vivencial d’aprenentatges i valors, la qual cosa els permet liderar i desenvolupar el seu projecte vital, des dels 3 als 18 anys.

L’Escola s’organitza internament com una ciutat on els alumnes tenen els seus drets i deures: participen en tasques comunes i escullen democràticament els seus representants.

Una formació per a una ciutadania responsable, sota uns eixos d’intervenció pedagògica basats en:

  • La concepció de l’Escola com una societat.
  • Una formació personalitzada.
  • Un ensenyament més competencial i, per tant, més qualitatiu que quantitatiu.

La Vida Social

La Vida Social és l’essència de l’escola que va crear Pere Vergés, l’àmbit fonamental, a l’entorn del qual gira tota la comunitat escolar. Estructura l’escola com una petita ciutat on alumnes i professors esdevenen ciutadans actius amb uns drets i deures envers la comunitat. Aquesta estructura oberta, viva i en contínua evolució té com a objectiu apropar l’alumnat al coneixement i pràctica del sentit de la  responsabilitat, la convivència i la cooperació per a la millora individual i col·lectiva, així com potenciar la crítica i l’autocrítica.

Aquesta estructura es materialitza en dos projectes principals: els Colors, projecte que permet treballar els valors d’equip i afavorir el benestar de la col·lectivitat, i els Càrrecs, mitjançant els quals l’alumnat assumeix responsabilitats concretes.

Càrrecs i colors

Cada alumne de l’Escola pertany a un color (Blanc, Verd i Blau), que el permet participar en la vida democràtica i promou el treball en equip.

Aquesta organització permet als alumnes participar en la vida democràtica i en la competència sana, tot fugint de la competitivitat gratuïta i individualista. És un bon instrument organitzatiu, vertebrador del sentiment de pertinença al grup.

A més, tots els alumnes desenvolupen un càrrec dins l’organització de l’Escola, escollit democràticament mitjançant eleccions.